مشخصات مجله

نوع مجله
ISI
نوع آی‌اس‌آی
AHCI
شاپا چاپی
0022-0558
شاپا الکترونیکی
ناشر
JOURNAL ECUMENICAL STUDIES
آدرس ناشر
TEMPLE UNIV-062-56, 1700 N BROAD ST, STE 315, PHILADELPHIA, USA, PA, 19121-0843
گروه
religion
زبان
english
فعال
بله
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "journal of ecumenical studies" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله journal of ecumenical studies
تاریخ
2024/Apr/14
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی