مشخصات مجله

نوع مجله
ISI
نوع آی‌اس‌آی
AHCI
شاپا چاپی
1383-4924
شاپا الکترونیکی
ناشر
SPRINGER
آدرس ناشر
ONE NEW YORK PLAZA, SUITE 4600 , NEW YORK, United States, NY, 10004
گروه
language & linguistics
زبان
english
فعال
بله
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "journal of comparative germanic linguistics" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله journal of comparative germanic linguistics
تاریخ
2024/Apr/18
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی