مشخصات مجله

journal of cold war studies
نوع مجله
ISI
نوع آی‌اس‌آی
AHCI
شاپا چاپی
1520-3972
شاپا الکترونیکی
ناشر
MIT PRESS
آدرس ناشر
ONE ROGERS ST, CAMBRIDGE, USA, MA, 02142-1209
گروه
history
زبان
english
فعال
بله
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "journal of cold war studies" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله journal of cold war studies
تاریخ
2024/Jul/13
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی