مشخصات مجله

نوع مجله
ISI
نوع آی‌اس‌آی
AHCI
شاپا چاپی
0075-2207
ناشر
GEBR MANN VERLAG
آدرس ناشر
LINDENSTRASSE 76 POSTFACH 110303, BERLIN 61, GERMANY, W-1000
گروه
art
زبان
multi-language
فعال
بله
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "jahrbuch der berliner museen" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله jahrbuch der berliner museen
تاریخ
2024/Apr/18
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی