مشخصات مجله

harvard journal of asiatic studies
نوع مجله
ISI
نوع آی‌اس‌آی
AHCI
شاپا چاپی
0073-0548
شاپا الکترونیکی
ناشر
HARVARD-YENCHING INST
آدرس ناشر
2 DIVINITY AVE, CAMBRIDGE, USA, MA, 02138
گروه
history | asian studies
زبان
english
فعال
بله
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "harvard journal of asiatic studies" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله harvard journal of asiatic studies
تاریخ
2024/Jul/13
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی