مشخصات مجله

نوع مجله
ISI
نوع آی‌اس‌آی
AHCI
شاپا چاپی
0014-1836
شاپا الکترونیکی
ناشر
SOC ETHNOMUSICOLOGY INC
آدرس ناشر
MORRISON HALL, ROOM 005 INDIANA UNIVERSITY, BLOOMINGTON, USA, IN, 47405
گروه
music
زبان
english
فعال
بله
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "ethnomusicology" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله ethnomusicology
تاریخ
2024/Apr/18
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی