مشخصات مجله

cultura-international journal of philosophy of culture and axiology
نوع مجله
ISI
نوع آی‌اس‌آی
AHCI
شاپا چاپی
1584-1057
شاپا الکترونیکی
ناشر
PETER LANG GMBH, EUROPAISCHER VERLAG WISSENSCHAFTEN
آدرس ناشر
ESCHBORNER LANDSTRASSE 42-50, FRANKFURT AM MAIN, GERMANY, D-60489
گروه
philosophy
زبان
romanian, moldavian, moldovan
فعال
بله
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "cultura-international journal of philosophy of culture and axiology" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله cultura-international journal of philosophy of culture and axiology
تاریخ
2024/Jul/13
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی