atenea (ISI)

چنانچه قصد چاپ مقاله در مجله "atenea" دارید، می‌توانید با تکمیل فرم پایین همین صفحه درخواست خودتان را برای ما ارسال کنید. جزئیات مجله:

نوع مجله
ISI
نوع آی‌اس‌آی
AHCI
شاپا چاپی
0718-0462
شاپا الکترونیکی
ناشر
UNIV CONCEPCION, BIBLIOTECA CENTRAL
آدرس ناشر
CAMPUS UNIVERSITARIO, CASILLA 160-C CORREO 3, CONCEPCION, CHILE, 00000
گروه
humanities, multidisciplinary
زبان
spanish, castilian
فعال
بله
جستجو در
جستجو در
جستجو در
زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله atenea
تاریخ
2024/Jul/23
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی