مشخصات مجله

asian perspectives-the journal of archaeology for asia and the pacific
نوع مجله
ISI
نوع آی‌اس‌آی
AHCI
شاپا چاپی
0066-8435
شاپا الکترونیکی
ناشر
UNIV HAWAII PRESS
آدرس ناشر
2840 KOLOWALU ST, HONOLULU, United States, HI, 96822
گروه
archaeology
زبان
english
فعال
بله
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "asian perspectives-the journal of archaeology for asia and the pacific" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله asian perspectives-the journal of archaeology for asia and the pacific
تاریخ
2024/Jul/13
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی