مشخصات مجله

نوع مجله
ISI
نوع آی‌اس‌آی
AHCI
شاپا چاپی
0003-9381
شاپا الکترونیکی
ناشر
GUTERSLOHER VERLAGSHAUS
آدرس ناشر
CARL-MIELE-STR 214, GUTERSLOH, GERMANY, D-33311
گروه
history
زبان
multi-language
فعال
بله
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "archiv fur reformationsgeschichte-archive for reformation history" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله archiv fur reformationsgeschichte-archive for reformation history
تاریخ
2024/Apr/18
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی