مشخصات مجله

acta theologica
نوع مجله
ISI
نوع آی‌اس‌آی
AHCI
شاپا چاپی
1015-8758
شاپا الکترونیکی
ناشر
UNIV FREE STATE, FAC THEOLOGY
آدرس ناشر
PUBLICATIONS OFFICE, UFS-SASOL LIBRARY, PO BOX 301, BLOEMFONTEIN, SOUTH AFRICA, 9300
گروه
religion
زبان
english
فعال
بله
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "acta theologica" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله acta theologica
تاریخ
2024/Jul/13
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی