مشخصات مجله

radiation physics and engineering
نوع مجله
Research
کد
11863
شاپا چاپی
26456397
شاپا الکترونیکی
ناشر
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
وب سایت
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
زیرگروه
فیزیک
فعال
بله
رتبه 1399
ب
رتبه 1400
ب
رتبه 1401
ب
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "radiation physics and engineering" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله radiation physics and engineering
تاریخ
2024/Jul/14
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی