مشخصات مجله

mycologia iranica
نوع مجله
Research
کد
11500
شاپا چاپی
23829664
شاپا الکترونیکی
ناشر
انجمن علمی قارچ شناسی ایران
وب سایت
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
زیرگروه
گیاهپزشکی
فعال
بله
رتبه 1396
B
رتبه 1398
ب
رتبه 1399
ب
رتبه 1400
ب
رتبه 1401
ب
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "mycologia iranica" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله mycologia iranica
تاریخ
2024/Jul/16
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی