مشخصات مجله

journal of language and translation
نوع مجله
Research
کد
11211
شاپا چاپی
20088590
شاپا الکترونیکی
ناشر
دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه تهران جنوب
وب سایت
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
زیرگروه
زبان و ادبیات
فعال
بله
رتبه 1396
بدون ارزیابی
رتبه 1398
ب
رتبه 1400
ب
رتبه 1401
ب
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "journal of language and translation" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله journal of language and translation
تاریخ
2024/Jul/16
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی