مشخصات مجله

journal of industrial engineering and management studies
نوع مجله
Research
کد
11206
شاپا الکترونیکی
ناشر
مرکز مطالعات مدیریت ایران
وب سایت
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
زیرگروه
صنایع
فعال
بله
رتبه 1396
B
رتبه 1398
الف
رتبه 1399
ب
رتبه 1400
ب
رتبه 1401
ب
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "journal of industrial engineering and management studies" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله journal of industrial engineering and management studies
تاریخ
2024/Jul/14
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی