مشخصات مجله

applied food biotechnology
نوع مجله
Research
کد
10251
شاپا چاپی
23455357
شاپا الکترونیکی
ناشر
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
وب سایت
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
زیرگروه
صنایع غذایی
فعال
بله
رتبه 1396
A
رتبه 1398
بین المللی
رتبه 1399
بین المللی
رتبه 1400
بین المللی
رتبه 1401
بین المللی
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "applied food biotechnology" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله applied food biotechnology
تاریخ
2024/Jul/16
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی