مشخصات مجله

journal of chemical reviews
نوع مجله
Research
کد
11837
شاپا چاپی
26766868
شاپا الکترونیکی
ناشر
انتشارات سامی
وب سایت
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
زیرگروه
شیمی
فعال
بله
رتبه 1401
الف
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "journal of chemical reviews" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله journal of chemical reviews
تاریخ
2024/Jul/16
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی