مشخصات مجله

journal of advanced materials and processing
نوع مجله
Research
کد
11178
شاپا چاپی
2322388X
شاپا الکترونیکی
ناشر
دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه نجف آباد
وب سایت
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
زیرگروه
مواد و متالوژی
فعال
بله
رتبه 1396
B
رتبه 1398
ب
رتبه 1399
ب
رتبه 1400
ب
رتبه 1401
ب
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "journal of advanced materials and processing" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله journal of advanced materials and processing
تاریخ
2024/Jul/14
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی