مشخصات مجله

iranian review of un
نوع مجله
Research
کد
11176
شاپا چاپی
2645646X
شاپا الکترونیکی
ناشر
انجمن علمی ایرانی مطالعات سازمان ملل
وب سایت
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
زیرگروه
علوم سیاسی
فعال
بله
رتبه 1396
بدون ارزیابی
رتبه 1398
ج
رتبه 1399
ج
رتبه 1400
د
رتبه 1401
د
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "iranian review of un" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله iranian review of un
تاریخ
2024/Jul/16
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی