مشخصات مجله

iranian review of foreign affairs
نوع مجله
Research
کد
11175
شاپا چاپی
20088221
شاپا الکترونیکی
ناشر
پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام
وب سایت
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
زیرگروه
علوم سیاسی
فعال
بله
رتبه 1396
C
رتبه 1398
د
رتبه 1399
ب
رتبه 1400
ب
رتبه 1401
ج
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "iranian review of foreign affairs" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله iranian review of foreign affairs
تاریخ
2024/Jul/16
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی