مشخصات مجله

کواترنری ایران
نوع مجله
Research
کد
11337
شاپا چاپی
24237108
شاپا الکترونیکی
ناشر
انجمن علمی كواترنری ایران
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
گروه
علوم پایه
زیرگروه
زمین شناسی
فعال
بله
رتبه 1396
B
رتبه 1398
ب
رتبه 1399
ب
رتبه 1400
ب
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "کواترنری ایران" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله کواترنری ایران
تاریخ
2024/Jul/16
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی