مشخصات مجله

کهن نامه ادب پارسی
نوع مجله
Research
کد
11336
شاپا چاپی
23830611
شاپا الکترونیکی
ناشر
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
گروه
علوم انسانی
زیرگروه
زبان و ادبیات
تاریخ نمایه
دوره: 3/ شماره: 1/ فصل: 2/ سال: 1391
فعال
بله
رتبه 1396
B
رتبه 1398
ب
رتبه 1399
ب
رتبه 1400
ب
رتبه 1401
الف
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "کهن نامه ادب پارسی" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله کهن نامه ادب پارسی
تاریخ
2024/Jul/14
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی