مشخصات مجله

کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی
نوع مجله
Research
کد
11328
شاپا چاپی
2345332X
شاپا الکترونیکی
ناشر
دانشگاه یزد
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
گروه
علوم انسانی
زیرگروه
جغرافیا
تاریخ نمایه
دوره: 6/ شماره: 1/ فصل: 1/ سال: 1397
فعال
بله
رتبه 1396
بدون ارزیابی
رتبه 1398
ب
رتبه 1399
ب
رتبه 1400
ب
رتبه 1401
الف
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی
تاریخ
2024/Jul/16
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی