مشخصات مجله

هواشناسی کشاورزی
نوع مجله
Research
کد
10831
شاپا چاپی
23453419
شاپا الکترونیکی
ناشر
انجمن علمی مهندسی آبیاری و آب ایران
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
گروه
کشاورزی و منابع طبیعی
زیرگروه
آب و خاک
تاریخ نمایه
دوره: 1/ شماره: 1/ فصل: 3/ سال: 1392
فعال
بله
رتبه 1396
A
رتبه 1398
ب
رتبه 1399
الف
رتبه 1400
ب
رتبه 1401
ب
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "هواشناسی کشاورزی" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله هواشناسی کشاورزی
تاریخ
2024/Jul/16
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی