هنرهای صناعی ایران (Research)

چنانچه قصد چاپ مقاله در مجله "هنرهای صناعی ایران" دارید، می‌توانید با تکمیل فرم پایین همین صفحه درخواست خودتان را برای ما ارسال کنید. جزئیات مجله:

نوع مجله
Research
کد
11520
شاپا چاپی
26457504
شاپا الکترونیکی
ناشر
دانشگاه کاشان
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
گروه
هنر و معماری
زیرگروه
هنر
تاریخ نمایه
دوره: 3/ شماره: 1/ فصل: 1/ سال: 1399
فعال
بله
رتبه 1399
ب
رتبه 1400
ب
رتبه 1401
ب
جستجو در
جستجو در
جستجو در
زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله هنرهای صناعی ایران
تاریخ
2024/Jul/25
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی