مشخصات مجله

نگرش های نو در جغرافیای انسانی
نوع مجله
Research
کد
10821
شاپا چاپی
22516697
شاپا الکترونیکی
ناشر
دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه گرمسار
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
گروه
علوم انسانی
زیرگروه
جغرافیا
تاریخ نمایه
دوره: 3/ شماره: 3/ فصل: 2/ سال: 1390
فعال
بله
رتبه 1396
C
رتبه 1398
ب
رتبه 1399
ب
رتبه 1400
ب
رتبه 1401
ب
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "نگرش های نو در جغرافیای انسانی" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله نگرش های نو در جغرافیای انسانی
تاریخ
2024/Jul/16
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی