مشخصات مجله

نامه هنرهای تجسمی و کاربردی
نوع مجله
Research
کد
10806
شاپا چاپی
27171272
شاپا الکترونیکی
ناشر
دانشگاه هنر تهران
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
گروه
هنر و معماری
زیرگروه
هنر
فعال
بله
رتبه 1396
B
رتبه 1398
ب
رتبه 1399
ب
رتبه 1400
ب
رتبه 1401
ج
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "نامه هنرهای تجسمی و کاربردی" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله نامه هنرهای تجسمی و کاربردی
تاریخ
2024/Jul/14
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی