مشخصات مجله

algebraic structures and their applications
نوع مجله
Research
کد
10247
شاپا چاپی
23829761
شاپا الکترونیکی
ناشر
دانشگاه یزد
وب سایت
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
زیرگروه
ریاضی
فعال
بله
رتبه 1396
بدون ارزیابی
رتبه 1398
ب
رتبه 1399
بین المللی
رتبه 1400
بین المللی
رتبه 1401
بین المللی
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "algebraic structures and their applications" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله algebraic structures and their applications
تاریخ
2024/Jul/16
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی