مکانیک سنگ (Research)

چنانچه قصد چاپ مقاله در مجله "مکانیک سنگ" دارید، می‌توانید با تکمیل فرم پایین همین صفحه درخواست خودتان را برای ما ارسال کنید. جزئیات مجله:

نوع مجله
Research
کد
10915
ناشر
انجمن علمی مكانیك سنگ ایران
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
گروه
فنی و مهندسی
زیرگروه
مهندسی معدن
فعال
بله
رتبه 1396
بدون ارزیابی
رتبه 1400
ج
رتبه 1401
ج
جستجو در
جستجو در
جستجو در
زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله مکانیک سنگ
تاریخ
2024/Jul/25
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی