مهندسی متالورژی (Research)

چنانچه قصد چاپ مقاله در مجله "مهندسی متالورژی" دارید، می‌توانید با تکمیل فرم پایین همین صفحه درخواست خودتان را برای ما ارسال کنید. جزئیات مجله:

نوع مجله
Research
کد
10776
شاپا چاپی
15631745
ناشر
انجمن علمی مهندسی متالورژی و مواد ایران
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
گروه
فنی و مهندسی
زیرگروه
مواد و متالوژی
فعال
بله
رتبه 1396
D
رتبه 1398
ب
رتبه 1399
ج
رتبه 1400
ب
رتبه 1401
ج
جستجو در
جستجو در
جستجو در
زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله مهندسی متالورژی
تاریخ
2024/Jul/25
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی