مشخصات مجله

مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی
نوع مجله
Research
کد
10938
شاپا چاپی
25885073
شاپا الکترونیکی
ناشر
انجمن علمی ایمنی زیستی ایران
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
گروه
کشاورزی و منابع طبیعی
زیرگروه
بیوتکنولوژی و ژنتیک گیاهی
تاریخ نمایه
دوره: 1/ شماره: 1/ فصل: 1/ سال: 1391
فعال
بله
رتبه 1396
B
رتبه 1398
ب
رتبه 1399
ب
رتبه 1400
ب
رتبه 1401
ب
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی
تاریخ
2024/Jul/16
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی