مشخصات مجله

معرفت فلسفی
نوع مجله
Research
کد
10907
شاپا چاپی
17354545
ناشر
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
گروه
علوم انسانی
زیرگروه
فلسفه و کلام
فعال
بله
رتبه 1396
A
رتبه 1398
ب
رتبه 1399
ب
رتبه 1400
ب
رتبه 1401
ب
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "معرفت فلسفی" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله معرفت فلسفی
تاریخ
2024/Jul/14
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی