مشخصات مجله

مطالعات کتابداری و علم اطلاعات
نوع مجله
Research
کد
10883
شاپا چاپی
20085222
شاپا الکترونیکی
ناشر
دانشگاه شهید چمران اهواز
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
گروه
علوم انسانی
زیرگروه
علم اطلاعات و دانش شناسی
فعال
بله
رتبه 1396
A
رتبه 1398
ب
رتبه 1399
ب
رتبه 1400
ب
رتبه 1401
ج
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "مطالعات کتابداری و علم اطلاعات" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله مطالعات کتابداری و علم اطلاعات
تاریخ
2024/Jul/16
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی