مشخصات مجله

مطالعات میان رشته‌ای در علوم انسانی
نوع مجله
Research
کد
10899
شاپا چاپی
20084641
شاپا الکترونیکی
ناشر
مَؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
گروه
علوم انسانی
زیرگروه
علوم اجتماعی
تاریخ نمایه
دوره: 1/ شماره: 4/ فصل: 3/ سال: 1388
فعال
بله
رتبه 1396
B
رتبه 1398
الف
رتبه 1399
ب
رتبه 1400
الف
رتبه 1401
الف
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "مطالعات میان رشته‌ای در علوم انسانی" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله مطالعات میان رشته‌ای در علوم انسانی
تاریخ
2024/Jul/16
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی