مشخصات مجله

مطالعات قرآن و فرهنگ اسلامی
نوع مجله
Research
کد
11580
شاپا الکترونیکی
ناشر
انجمن ایرانی مطالعات قرانی وفرهنگ اسلامی
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
گروه
علوم انسانی
زیرگروه
علوم قرآن و حدیث
فعال
بله
رتبه 1396
بدون ارزیابی
رتبه 1398
ب
رتبه 1399
ب
رتبه 1400
ب
رتبه 1401
ب
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "مطالعات قرآن و فرهنگ اسلامی" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله مطالعات قرآن و فرهنگ اسلامی
تاریخ
2024/Jul/14
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی