مشخصات مجله

مطالعات فقه و حقوق اسلامی
نوع مجله
Research
کد
11589
شاپا چاپی
20087012
شاپا الکترونیکی
ناشر
دانشگاه سمنان
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
گروه
علوم انسانی
زیرگروه
فقه و حقوق
فعال
بله
رتبه 1396
B
رتبه 1398
ب
رتبه 1399
ب
رتبه 1400
ب
رتبه 1401
ب
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "مطالعات فقه و حقوق اسلامی" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی
تاریخ
2024/Jul/16
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی