مشخصات مجله

مطالعات فقه اقتصادی
نوع مجله
Research
کد
11944
شاپا چاپی
26767163
شاپا الکترونیکی
ناشر
انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
گروه
علوم انسانی
زیرگروه
فقه و حقوق
تاریخ نمایه
دوره: 3/ شماره: 1/ فصل: 1/ سال: 1399
فعال
بله
رتبه 1399
ب
رتبه 1400
ب
رتبه 1401
ب
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "مطالعات فقه اقتصادی" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله مطالعات فقه اقتصادی
تاریخ
2024/Jul/16
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی