مشخصات مجله

مطالعات سبک شناختی قرآن کریم
نوع مجله
Research
کد
11840
شاپا چاپی
26455714
شاپا الکترونیکی
ناشر
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
گروه
علوم انسانی
زیرگروه
زبان و ادبیات
تاریخ نمایه
دوره: 4/ شماره: 1/ فصل: 1/ سال: 1399
فعال
بله
رتبه 1400
ب
رتبه 1401
ب
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "مطالعات سبک شناختی قرآن کریم" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله مطالعات سبک شناختی قرآن کریم
تاریخ
2024/Jul/16
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی