مشخصات مجله

مطالعات زبانها و گویشهای غرب ایران
نوع مجله
Research
کد
10545
شاپا چاپی
23452579
شاپا الکترونیکی
ناشر
دانشگاه رازی
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
گروه
علوم انسانی
زیرگروه
زبان و ادبیات
تاریخ نمایه
دوره: 2/ شماره: 8/ فصل: 1/ سال: 1394
فعال
بله
رتبه 1396
B
رتبه 1398
ب
رتبه 1399
ب
رتبه 1400
الف
رتبه 1401
الف
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "مطالعات زبانها و گویشهای غرب ایران" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله مطالعات زبانها و گویشهای غرب ایران
تاریخ
2024/Jul/14
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی