مطالعات راهبردی ناجا (Research)

چنانچه قصد چاپ مقاله در مجله "مطالعات راهبردی ناجا" دارید، می‌توانید با تکمیل فرم پایین همین صفحه درخواست خودتان را برای ما ارسال کنید. جزئیات مجله:

نوع مجله
Research
کد
10849
شاپا چاپی
25381946
شاپا الکترونیکی
ناشر
دانشگاه علوم انتظامی امین
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
گروه
علوم انسانی
زیرگروه
علوم اجتماعی
تاریخ نمایه
دوره: 4/ شماره: 11/ فصل: 1/ سال: 1398
فعال
بله
رتبه 1396
بدون ارزیابی
رتبه 1398
ج
رتبه 1399
ب
رتبه 1400
ب
رتبه 1401
ب
جستجو در
جستجو در
جستجو در
زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله مطالعات راهبردی ناجا
تاریخ
2024/Jul/25
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی