مشخصات مجله

مطالعات جمعیتی
نوع مجله
Research
کد
11150
شاپا چاپی
26765306
شاپا الکترونیکی
ناشر
موسسه تحقیقات جمعیت کشور
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
گروه
علوم انسانی
زیرگروه
علوم اجتماعی
تاریخ نمایه
دوره: 2/ شماره: 2/ فصل: 3/ سال: 1395
فعال
بله
رتبه 1396
بدون ارزیابی
رتبه 1398
ج
رتبه 1399
ب
رتبه 1400
ب
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "مطالعات جمعیتی" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله مطالعات جمعیتی
تاریخ
2024/Jul/14
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی