مطالعات تاریخ اسلام (Research)

چنانچه قصد چاپ مقاله در مجله "مطالعات تاریخ اسلام" دارید، می‌توانید با تکمیل فرم پایین همین صفحه درخواست خودتان را برای ما ارسال کنید. جزئیات مجله:

نوع مجله
Research
کد
11132
شاپا چاپی
22286713
ناشر
پژوهشکده تاریخ اسلام
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
گروه
علوم انسانی
زیرگروه
تاریخ
فعال
بله
رتبه 1396
D
رتبه 1398
ب
رتبه 1399
ج
رتبه 1400
ب
رتبه 1401
ب
جستجو در
جستجو در
جستجو در
زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله مطالعات تاریخ اسلام
تاریخ
2024/Jul/25
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی