مشخصات مجله

مطالعات برنامه ریزی قلمرو کوچ نشینان
نوع مجله
Research
کد
16082
شاپا الکترونیکی
ناشر
انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
گروه
علوم انسانی
زیرگروه
جغرافیا
تاریخ نمایه
دوره: 1/ شماره: 1/ فصل: 1/ سال: 1400
فعال
بله
رتبه 1401
ب
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "مطالعات برنامه ریزی قلمرو کوچ نشینان" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله مطالعات برنامه ریزی قلمرو کوچ نشینان
تاریخ
2024/Jul/14
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی