مشخصات مجله

مطالعات اقتصادی کاربردی ایران
نوع مجله
Research
کد
11112
شاپا چاپی
23222530
شاپا الکترونیکی
ناشر
دانشگاه بوعلی سینا
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
گروه
علوم انسانی
زیرگروه
اقتصاد
تاریخ نمایه
دوره: 1/ شماره: 1/ فصل: 4/ سال: 1390
فعال
بله
رتبه 1396
B
رتبه 1398
الف
رتبه 1399
الف
رتبه 1400
الف
رتبه 1401
الف
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "مطالعات اقتصادی کاربردی ایران" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله مطالعات اقتصادی کاربردی ایران
تاریخ
2024/Jul/14
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی