مصالح و سازه های بتنی (Research)

چنانچه قصد چاپ مقاله در مجله "مصالح و سازه های بتنی" دارید، می‌توانید با تکمیل فرم پایین همین صفحه درخواست خودتان را برای ما ارسال کنید. جزئیات مجله:

نوع مجله
Research
کد
11102
شاپا چاپی
25385828
شاپا الکترونیکی
ناشر
انجمن علمی بتن ایران
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
گروه
فنی و مهندسی
زیرگروه
عمران
فعال
بله
رتبه 1396
C
رتبه 1398
ب
رتبه 1399
ب
رتبه 1400
ب
رتبه 1401
ب
جستجو در
جستجو در
جستجو در
زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله مصالح و سازه های بتنی
تاریخ
2024/Jul/25
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی