مشخصات مجله

مشاوره و روان درمانی خانواده
نوع مجله
Research
کد
11100
شاپا چاپی
25883542
شاپا الکترونیکی
ناشر
دانشگاه کردستان
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
گروه
علوم انسانی
زیرگروه
روانشناسی
فعال
بله
رتبه 1396
C
رتبه 1398
ب
رتبه 1399
ب
رتبه 1400
ب
رتبه 1401
ب
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "مشاوره و روان درمانی خانواده" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله مشاوره و روان درمانی خانواده
تاریخ
2024/Jul/14
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی