مدیریت زنجیره تأمین (Research)

چنانچه قصد چاپ مقاله در مجله "مدیریت زنجیره تأمین" دارید، می‌توانید با تکمیل فرم پایین همین صفحه درخواست خودتان را برای ما ارسال کنید. جزئیات مجله:

نوع مجله
Research
کد
11071
شاپا چاپی
20089198
شاپا الکترونیکی
ناشر
دانشگاه جامع امام حسین (ع)
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
گروه
فنی و مهندسی
زیرگروه
صنایع
فعال
بله
رتبه 1396
C
رتبه 1398
ب
رتبه 1399
ب
رتبه 1400
ب
رتبه 1401
ب
جستجو در
جستجو در
جستجو در
زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله مدیریت زنجیره تأمین
تاریخ
2024/Jul/25
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی