مشخصات مجله

مدیریت دانش سازمانی
نوع مجله
Research
کد
11914
شاپا چاپی
26454262
شاپا الکترونیکی
ناشر
دانشگاه جامع امام حسین (ع)
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
گروه
علوم انسانی
زیرگروه
مدیریت
تاریخ نمایه
دوره: 3/ شماره: 8/ فصل: 1/ سال: 1399
فعال
بله
رتبه 1400
ب
رتبه 1401
الف
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "مدیریت دانش سازمانی" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله مدیریت دانش سازمانی
تاریخ
2024/Jul/16
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی