مشخصات مجله

مدیریت خاک و تولید پایدار
نوع مجله
Research
کد
11067
شاپا چاپی
23221267
شاپا الکترونیکی
ناشر
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
گروه
کشاورزی و منابع طبیعی
زیرگروه
آب و خاک
تاریخ نمایه
دوره: 1/ شماره: 1/ فصل: 1/ سال: 1390
فعال
بله
رتبه 1396
A
رتبه 1398
ب
رتبه 1399
الف
رتبه 1400
الف
رتبه 1401
الف
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "مدیریت خاک و تولید پایدار" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله مدیریت خاک و تولید پایدار
تاریخ
2024/Jul/16
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی