مدیریت بهره وری (Research)

چنانچه قصد چاپ مقاله در مجله "مدیریت بهره وری" دارید، می‌توانید با تکمیل فرم پایین همین صفحه درخواست خودتان را برای ما ارسال کنید. جزئیات مجله:

نوع مجله
Research
کد
11063
شاپا چاپی
27169979
شاپا الکترونیکی
ناشر
دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه تبریز
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
گروه
علوم انسانی
زیرگروه
مدیریت
فعال
بله
رتبه 1396
B
رتبه 1398
ب
رتبه 1399
ب
رتبه 1400
الف
رتبه 1401
الف
جستجو در
جستجو در
جستجو در
زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله مدیریت بهره وری
تاریخ
2024/Jul/25
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی